Infrastructuur

Faunatunnel N18 autoweg

Rondom de N18 bevinden zich de natuurgebieden de Slangenburg, de Wrange en Montferland. Vanwege de N18 waren deze gebieden niet meer met elkaar verbonden. Daarom zouden 5 keer dichte faunatunnels de oplossing zijn om de gebieden te verbinden en de dieren apart te houden van het verkeer.

Vraagstuk

Voorwaarde vanuit de opdrachtgevers Gemeente Doetinchem en Rijkswaterstaat was dat de faunatunnels langdurig zouden blijven functioneren. De dichte tunnels moeten volledig afgesloten en onder het wegdek worden aangelegd.

Reptielen in Nederland hebben een geringe grootte, wendbaarheid en klimvermogen. Ook stellen reptielen zeer hoge eisen aan faunavoorzieningen. Daarnaast zijn consequent onderhoud en beheer van groot belang voor het goed functioneren van faunapassages. De opdrachtgever wilde met daglicht ervoor zorgen dat de tunnel overdag interessant zou zijn voor reptielen, amfibieën, egels en dassen.

Oplossing

Vanwege de lengte van de tunnel is gekozen om 3 Solatube daglichtsystemen te monteren per tunnel. De systemen die hier zijn toegepast zijn de prefab faunasystemen met een diameter van 35 cm met een ronde montageplaat. De positionering is als volgt: één vrijwel aan het begin, één in het midden en één aan het einde. De dieren die zich door de tunnel verplaatsen houden op deze manier altijd het gevoel het einde van de tunnel te zien. 

Doordat het systeem geheel prefab wordt geleverd, is de installatie op locatie gemakkelijk. Daarnaast zijn de systemen onderhoudsarm; ideaal bij moeilijk bereikbare plekken als autowegen. Inmiddels zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd of de faunatunnels naar wens functioneren en hieruit blijkt dat de faunatunnels met veel regelmaat gebruikt worden. 

Faunatunnel A28 snelweg

Wegen en kanalen doorsnijden in de provincies Drenthe verschillende natuurgebieden. Daardoor belemmeren ze het leefgebied van onder andere de otter en de ringslang

Vraagstuk

Daglicht creëren in een dichte ronde faunatunnel  onder de A28 tussen hectometerpaal 117.1 en 117.2.

Oplossing

De provincie Drenthe heeft hiervoor geïnvesteerd in een faunatunnel. Rijkswaterstaat werkte als wegbeheerder mee aan de aanleg van de faunatunnel. Om de ronde dichte faunatunnel te voorzien van daglicht heeft de gemeente de aannemer opdracht gegeven om in deze tunnel 2 stuks Solatube Ø 25 cm daglichtsystemen te installeren.

Ringbaan Noord Weert

De bestaande rotonde op het kruispunt kon de verkeersdrukte niet meer aan. In plaats daarvan werd er een turborotonde gerealiseerd, met een tunnel voor voetgangers en fietsers.

Vraagstuk

Duurzame en veilige verlichting in de tunnel voor voetgangers en fietsers. 

Oplossing

Het monteren van 2 sets Solatube Ø 53 cm, voorzien van dubbele koepels in het midden van de fiets- en voetgangerstunnel. Een speciale maatwerk afwerking zorgt ervoor dat de beide systemen van onderaf hufterproof zijn. ‘S avonds en ‘s nachts wordt het licht in de tunnel aangevuld met ledverlichting. 

Parkeergarage park 20|20 Haarlemmermeer

Park 20|20 in de Haarlemmermeer, nabij Amsterdam, is 's werelds eerste volledig opererende Cradle to Cradle werkomgeving. Het project is ontwikkeld door Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh Groep. Het park is gebouwd op een half verdiepte parkeergarage van circa 40.000 m². Daarnaast is het park voorzien van een Breeam certificaat.

Vraagstuk

Voor de bouw moest gebruik gemaakt worden van materialen vanuit een gedachte dat deze zo min mogelijk vervuiling opleveren, de natuur niet verwarmen en dus vervangbaar zijn. De materialen moesten een lange gebruiksduur hebben en tot slot kunnen worden gerecycled voor hergebruik. Om de energiebehoefte te verlagen moest er daglicht worden toegepast in de parkeergarage. Daarnaast moesten de systemen overloopbaar zijn vanwege de diverse vlonders en tuinen bovenop de parkeergarage. 

Oplossing

Diverse daglichtbuizen werden toegepast en om het systeem overloopbaar te maken werd de Solatube daglichtbuis voorzien van een overloopbare glasplaat van de Deplosun daglichtbuis ( eventueel link deplosun later). De Deplosun materialen zijn voorzien van een Cradle to Cradle certificaat en het daglicht zorgde ervoor dat ten behoeve van het Breeam certificaat de benodigde daglichtpunten konden worden ingevuld.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.
Newsletter

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.